• vi
  • en
  • ko
  • ja
40000
Diện tích sàn
27000
Diện tích khu văn phòng
33
Số tầng
10000
Diện tích khu thương mại
9000
Diện tích tầng hầm